барометарски

barometric

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • барометар — (грч baros, metron мера, мерило) физ 1. справа за мерење на воздушниот притисок, со извесно приспособување може да ja мери и надморската височина, 2. фиг она што служи за проценување на некоја ситуација (на пр, анкетите се барометар на јавното… …   Macedonian dictionary

  • изобари — (грч. isos, barys) мн. 1. линии на метеоролошка карта што поврзуваат места со ист притисок на воздухот, односно со еднакви просечни годишни барометарски промени 2. хем. атомски јадра со изобарни својства …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.